Dlaczego brakuje opcji Once Per Bar?

Parametr „Trigger” określa, jak często i kiedy dokładnie alert będzie wyzwalany.

Sekcja „Trigger” może składać się z dwóch lub czterech opcjach częstotliwości.

Wszystkie cztery opcje (Only Once - tylko raz, Once Per Bar - raz na słupek, Once Per Bar Close - raz na zamknięcie słupka, Once Per Minute - raz na minutę są dostępne tylko dla alertów zależnych od interwału – tj. opartych na rysunkach, wskaźnikach i typach wykresów, takich jak Heikin Ashi lub Range.

W przypadku regularnych alertów cenowych dostępne są dwie opcje — Tylko Raz i Za Każdym Razem.

Wartość ceny jest identyczna na wszystkich interwałach i takie alerty są wyzwalane niezależnie od interwału. Jeśli chcesz ustawić alert zależny od interwału, możesz utworzyć alert linii poziomej.

W przypadku alertów opartych na typach wykresów, takich jak Line BreakKagiRenkoPoint & Figure, dostępne są tylko dwie opcje – Tylko raz i Raz na Zamknięcie Słupka. Wynika to z faktu, że na takich wykresach słupki ostatecznie się formują i pozostają niezmienione dopiero przy zamknięciu, a wcześniej służą jako projekcja. Na przykład na 10-minutowym wykresie interwałowym Renko jedna lub więcej cegieł projekcji może być widocznych, gdy bieżące zamknięcie przesuwa się w kierunku następnego progu cegieł i dalej. Cegły projekcji pojawiają się tylko w czasie rzeczywistym, między wartościami interwałów wykresu. Te dane są tracone po ponownym załadowaniu wykresu, dlatego pozostałe warunki alertu nie mają sensu.

Alerty strategii  są wyzwalane przy każdym zleceniu. Częstotliwość wyzwalania takich alertów jest określona w kodzie strategii, dlatego w oknie dialogowym nie są dostępne żadne opcje częstotliwości.