Formacja Odwróconej Głowy z Ramionami

Odwrócona głowa z ramionami to odwrócona formacja utworzona przez trzy kolejne dołki i dwa pośrednie szczyty. Pierwsze i trzecie dołki nazywane są ramionami. Znajdują się mniej więcej na tym samym poziomie nad drugim – głową. Ważna jest również linia poprowadzona wzdłuż pośrednich wzlotów – linia szyi. Formację uważa się za ukończoną tylko wtedy, gdy cena po utworzeniu prawego ramienia wzrośnie powyżej linii szyi. Oczekuje się, że dalszy ruch ceny w górę będzie w przybliżeniu równy wysokości głowy.

Wskaźnik wyszukuje wzorce na ostatnich 600 słupkach. Formacja składa się z linii wskazujących ruchy cen (Linia ceny) i linii szyi (Linia szyi). Linia szyi przebiega przez pośrednie szczyty i jest ograniczona przez przecięcia z liniami cenowymi. Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej, z wyjątkiem ostatniej (punkt 7), znajdują się w 5/5 punktach pivota. Punkt 7 znajduje się na przecięciu ostatniej linii ceny z linią szyi. W trybie W toku wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się wzorców. Prawe ramię takiej formacji może nie znajdować się w pivocie, a tworzące go linie cenowe będą przerywane.

Formacja uważa się za uformowaną, gdy po uformowaniu prawego ramienia cena (zamknięcie) wzrośnie powyżej linii dekoltu. Kropkowana pozioma linia zakończona etykietą Target wskazuje oczekiwany poziom ceny po utworzeniu formacji. Gdy pojawiają się nowe słupki, linia rozciąga się w prawo aż do ostatniego słupka, aż stan wzorca zmieni się z Oczekiwania na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan formacji. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 3 statusy:

  • Oczekiwanie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i nie zeszła poniżej prawego ramienia.
  • Osiągnięto. Cena osiągnęła oczekiwany poziom.
  • Niepowodzenie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i zeszła poniżej prawego ramienia.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwie przecinające się formacje, pierwszeństwo ma ta, której status to Oczekiwanie . Jeśli stan przecinających się formacji to Niepowodzenie  lub Osiągnięto albo stan obu to Oczekiwanie, na wykresie zostanie wyświetlona formacja, której linia szyi bliżej linii poziomej i której różnica w wartościach ramion jest mniejsza.

Wejścia:

  • Wysokość trendu – Ustawia wymaganą wysokość trendu poprzedzającego formację względem wysokości głowy. Wysokość główki obliczana jest jako różnica między wartością ceny czopu, w którym znajduje się główka, a liniami gryfu na tym samym słupku. Wartość procentowa.
  • Minimalna wymagana różnica – Minimalna wymagana różnica wysokości ramion i głowy. Wysokość ramienia obliczana jest jako różnica między wartością ceny czopa, w którym się znajduje, a linią gryfu na tym samym słupku. Wartość procentowa.
  • Maksymalne nachylenie linii szyi – Maksymalna dopuszczalna różnica wysokości między lewą i prawą linią cenową tworzącą głowicę. Wartość procentowa.
  • Maksymalna różnica wysokości ramion – Maksymalna dopuszczalna różnica wysokości lewego i prawego ramienia. Wartość procentowa.
  • Maksymalna różnica w szerokości ramion – Maksymalna dopuszczalna różnica szerokości ramion. Wartość procentowa.
  • W toku – Wyszikiwanie formacji, które nie zostały jeszcze w pełni uformowane.