Formacja Wykresu Potrójny Dołek

Potrójny dołek to formacja odwrócenia utworzona przez trzy kolejne dołki na tym samym poziomie (dopuszczalna jest niewielka różnica w wartościach cen) i dwa pośrednie szczyty między nimi. Oczekuje się, że po osiągnięciu przez cenę trzeciego dołka, a następnie odwróceniu się i przekroczeniu poziomu pośredniego maksimum, to dalszy wzrost ceny będzie kontynuowany dalej o mniej więcej różnicę między maksimami i dołkami.

Wskaźnik wyszukuje formacje na ostatnich 600 słupkach. Formacja składa się z linii wskazujących ruchy cen (Price Line) i linii szyi (Neck Line). Linia szyi jest rysowana wzdłuż najwyższego z pośrednich maksimów. Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej, z wyjątkiem ostatniej (punkt 7), znajdują się w 5/5 punktach pivota. Punkt 7 znajduje się na przecięciu ostatniej linii ceny z linią szyi. W trybie In Progress wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się formacji. Trzecie dno takiej formacji może nie znajdować się w osi obrotu, a linie cenowe, które ją tworzą, będą kropkowane.

Uważa się, że formacja powstała, gdy po pojawieniu się trzeciego dołka cena (zamknięcie) wzrośnie powyżej linii szyi. Kropkowana pozioma linia zakończona etykietą Target wskazuje oczekiwany poziom ceny po utworzeniu formacji. Gdy pojawiają się nowe słupki, linia rozciąga się w prawo aż do ostatniego słupka, aż stan wzorca zmieni się z Oczekiwanie na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan wzoru. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 3 statusy:

  • Oczekiwanie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i nie zeszła poniżej ostatniego dna.
  • Osiągnięto. Cena osiągnęła oczekiwany poziom.
  • Niepowodzenie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i zeszła poniżej ostatniego dna.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwa przecinające się wzorce, pierwszeństwo ma ten, którego status to Oczekiwanie . Jeśli stan przecinających się wzorców to Niepowodzenie lub Osiągnięto albo stan obu to Oczekiwanie, na wykresie zostanie wyświetlony wzór z największą podobne wartości ceny dna, czyli dokładniejsze..

Wejścia:

  • Wysokość trendu – Ustawia wymaganą wysokość trendu poprzedzającego formację względem wysokości samej formacji. Wysokość formacji to różnica w cenie minimum dołków i maksimum pośrednich szczytów. Wartość procentowa.
  • W toku – Wyszukaj wzorce, które nie zostały jeszcze w pełni uformowane.
  • Dółki – Maksymalna dopuszczalna różnica głębokości dna. Głębokość dna jest obliczana na podstawie najwyższego z maksimów pośrednich. Wartość procentowa.
  • Maksyma pośrednie – Maksymalna dopuszczalna różnica wysokości maksimów pośrednich. Wysokość maksimum jest obliczana od najniższego z dołków. Wartość procentowa.