Formacja Wykresu Podwójny Dołek

Podwójny dołek to formacja odwrócenia utworzona przez dwa kolejne dołki na tym samym poziomie (dopuszczalna jest niewielka różnica wartości) i pośredni szczyt między nimi. Oczekuje się, że po ponownym osiągnięciu przez cenę poziomu pierwszego dołka, a następnie odwróceniu się i przekroczeniu pośredniego szczytu, oczekuje się, że dalszy wzrost ceny będzie kontynuowany dalej o mniej więcej różnicę między dołkami a szczytami.

Wskaźnik wyszukuje formacje na ostatnich 600 słupkach. Wzór składa się z linii wskazujących ruchy cen (Price Line) i linii szyi (Neck Line). Linia szyi to pozioma linia poprowadzona przez pośrednie maksimum. Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej, z wyjątkiem ostatniej (punkt 5), znajdują się w osiach 5/5. Punkt 5 znajduje się na przecięciu ostatniej linii ceny z linią szyi. W trybie In Progress wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się formacji. Drugi dołek  takiego wzoru może nie znajdować się w osi obrotu, a tworzące go linie cenowe będą przerywane.

Uważa się, że formacja powstała, gdy po pojawieniu się drugiego dna cena (zamknięta) wznosi się powyżej linii szyi. Kropkowana pozioma linia zakończona etykietą Target wskazuje oczekiwany poziom ceny po utworzeniu formacji. Gdy pojawiają się nowe słupki, linia rozciąga się w prawo aż do ostatniego słupka, aż stan wzorca zmieni się z Oczekiwanie na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan wzoru. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 3 statusy:

  • Oczekiwanie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i nie zeszła poniżej drugiego dna.
  • Osiągnięto. Cena osiągnęła oczekiwany poziom.
  • Niepowodzenie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i spadła poniżej drugiego dna.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwa przecinające się wzorce, preferowany jest ten, którego status to Oczekiwanie. Jeśli stan przecinających się wzorców to Niepowodzenie lub Osiągnięto  albo stan obu to Oczekiwanie, wtedy na wykresie zostanie wyświetlona formacja, w której wartości cenowe dołków są najbardziej zbliżone, czyli dokładniejsze.

Wejścia:

  • Wysokość trendu – Ustawia wymaganą wysokość trendu poprzedzającego formację względem wysokości samej formacji. Za wysokość wzoru uważa się różnicę w cenie minimum dna i pośredniego maksimum. Wartość procentowa.
  • Druga góra – Określa, które wzorce mają być wyświetlane w odniesieniu do tego, czy drugie dno pierwszego dna znajduje się powyżej Wyżej, czy poniżej Niżej . Jeśli wybrano Oba, zostaną wyświetlone wszystkie wzorce.
  • Dopuszczalne odchylenie – Maksymalna dopuszczalna różnica głębokości wierzchołków. Głębokość niżu jest obliczana na podstawie pośredniego maksimum. Wartość procentowa.
  • W toku – Wyszukiwanie formacji, które nie zostały jeszcze w pełni uformowane.