Formacja Wykresu Podwójny Dołek

Należy pamiętać, że informacje o oczekiwanych docelowych cenach dostarczane przez Automatyczne Formacje Wykresów nie stanowią rekomendacji dotyczącej decyzji, jaką osobiście powinieneś podjąć. Nie traktuj tych danych jako porady inwestycyjnej. Powinny być one używane wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Jak w każdej transakcji, zawsze warto najpierw dokładnie przyjrzeć się sytuacji, a następnie podejmować decyzję.

Podwójne dno to formacja odwrócenia utworzona przez dwa kolejne dołki na tym samym poziomie (dopuszczalna jest niewielka różnica wartości) i pośredni szczyt między nimi. Oczekuje się, że po ponownym osiągnięciu przez cenę poziomu pierwszego dołka, a następnie odwróceniu się i przekroczeniu pośredniego szczytu, dalszy wzrost ceny będzie kontynuowany dalej o mniej więcej różnicę między dołkami a szczytami.

Wskaźnik wyszukuje wzorce na ostatnich 600 słupkach. Wzór składa się z linii wskazujących ruchy cen (Price Line) i linii szyi (Neck Line). Dekolt to pozioma linia poprowadzona przez pośrednie maksimum. Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej, z wyjątkiem ostatniej (punkt 5), znajdują się w osiach 5/5. Punkt 5 znajduje się na przecięciu ostatniej linii ceny z linią szyi. W trybie In Progress wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się formacji. Drugie dno takiego wzoru może nie znajdować się w osi obrotu, a tworzące go linie cenowe będą przerywane.

Formację uważa się za utworzoną, gdy po pojawieniu się drugiego dna cena (zamknięcie) wzrośnie powyżej linii szyi. Kropkowana pozioma linia zakończona etykietą Target wskazuje oczekiwany poziom ceny po utworzeniu formacji. Gdy pojawiają się nowe słupki, linia rozciąga się w prawo aż do ostatniego słupka, aż stan wzoru zmieni się z Awating na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan formacji. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 4 statusy:

 • Oczekiwanie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i nie zeszła poniżej drugiego dna.
 • Osiągnięto. Cena osiągnęła oczekiwany poziom.
 • Niepowodzenie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i spadła poniżej drugiego dna.
 • Nieokreślony. Wskaźnik nie może jednoznacznie określić stanu formacji.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwie przecinające się formacje, preferowana jest ta, której stan to Oczekiwanie. Jeśli stan przecinających się formacji to Niepowodzenie lub Osiągnięto  albo stan obu to Oczekiwanie, formacja zostanie wyświetlona na wykresie , w którym wartości cenowe dna są najbardziej zbliżone, czyli dokładniejsze. For,acja o statusie Nieokreślony jest usuwana, jeśli przecina się ze formacją o innym statusie.

Alerty:

 • Nowa formacja. Uruchamia się, gdy na wykresie pojawi się nowa formacja. Formację uważa się za nową, jeśli ma inną pozycję pierwszego szczytu lub pośredniego maksimum.
 • Utworzona formacja. Uruchamia się, gdy po pojawieniu się drugiego dołka pojawi się słupek, który zamknął się powyżej linii szyi.

Wejścia:

 • Formacje - Określa, która formacja będzie rysowana w zależności od jej statusu. Możliwe wartości: Wszystkie, Oczekujące i Osiągnięte, Tylko Oczekujące, Ostatnie Oczekujące. Jeśli wybrano opcję Ostatnie Oczekujące (Last Awaiting), zostanie tylko jedna formacja ze statusem Oczekiwanie, którego pierwszy punkt znajduje się na prawo od wszystkich pozostałych.
 • Ceny Docelowe - Określa, które cele cenowe zostaną narysowane w zależności od statusu formacji. Możliwe wartości: Wszystkie, Tylko Oczekujące, Oczekujące i Osiągnięte, Brak.
 • Wysokość Trendu – Ustawia wymaganą wysokość trendu poprzedzającego formację względem wysokości samej formacji. Za wysokość wzoru uważa się różnicę w cenie minimum dna i pośredniego maksimum. Wartość procentowa.
 • Drugi Dołek – Określa, które formacje mają być wyświetlane w odniesieniu do tego, czy drugi dołek pierwszego dołka znajduje się powyżej Wyższego punktu, czy poniżej Niższego. Jeśli wybrano opcję Oba, zostaną wyświetlone wszystkie formacje.
 • Dopuszczalne odchylenie – Maksymalna dopuszczalna różnica głębokości wierzchołków. Głębokość niżu jest obliczana na podstawie pośredniego maksimum. Wartość procentowa.
 • W toku – Wyszukaj formacje, które nie zostały jeszcze w pełni uformowane.