Czym są Formacje Wykresów?

Formacje Wykresów to grupa wskaźników, które automatycznie wyszukują powtarzające się wzorce cen na wykresie. Wzory wykresów pomagają traderom tworzyć probabilistyczne prognozy ruchu cen i określać poziomy docelowe. Formacje można podzielić na 3 typy, w zależności od kierunku, w którym spodziewana jest zmiana ceny po ich uformowaniu:

  • Formacje kontynuacji
  • Formacje odwrócenia
  • Formacje niezdefiniowane

Formacje kontynuacji obejmują formacje takie jak flagi i proporce. Odwrócone formacje to podwójne i potrójne wierzchołki, głowa i ramiona, kliny. Te nieokreślone to trójkąt i prostokąt.

Oprócz formacji reprezentujących kształty geometryczne istnieją również wzory oparte na różnych teoriach, takich jak teoria fal Elliotta. Zgodnie z tą teorią ruch cen ma charakter cykliczny i przebiega przez kilka etapów. Rozumiejąc, na jakim etapie znajduje się cena, można budować prognozy jej dalszego ruchu.

Wszystkie dostępne wbudowane Formacje wykresów znajdziesz w menu wskaźników w sekcji Techniczne, w grupie Formacji.

Podczas korzystania ze wskaźnika odpowiednie formacje zostaną wyświetlone na wykresie, jeśli zostaną znalezione.

W odpowiednich artykułach możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o naszych wbudowanych wskaźnikach, które automatycznie wykrywają formacje na wykresie.