Wykresy bazowe

Wykres linii bazowej pokazuje zmiany cen w stosunku do wybranej linii bazowej. Może to być bardzo przydatne do analizy wahań cen.

Kliknij przycisk Styl wykresu w górnym panelu i wybierz opcję Linia Bazowa z menu rozwijanego.

Możesz zmienić poziom linii bazowej, przeciągając go w górę iw dół. Okno dialogowe Właściwości Wykresu pozwala dostosować rozszerzone ustawienia:

Źródło ceny – wartości paska czasu, które są wyświetlane na wykresie. Możliwe są następujące opcje: Zamknij, Otwórz, Wysoki, Niski, (Wysoki+Niski)/2, (Wysoki+Niski+Zamknij)/3, (Otwarty+Wysoki+Niski+Zamknij)/4.

Wyrównaj – kolor i grubość linii, która wyświetla górną granicę.

Line Down – kolor i grubość linii, która wyświetla dolną ramkę.

Wypełnij – dostosuj kolor wypełnienia górnego obszaru.

Wypełnij dół – dostosuj kolor wypełnienia dolnego obszaru.

Base Level – wartość poziomu linii obliczona jako procent wysokości panelu. Wartość jest domyślnie ustawiona na 50%. 0% – równa się dolnej krawędzi panelu, 100 % – równa się górnej granicy.

Wartość poziomu jest zapisywana na wykresie.