Główne cechy Skanera Par Crypto

Wskaźniki “Wolumen 24h w USD” oraz “% Zmiana Wolumenu 24h”

Nasz Skaner Par Crypto ma teraz dwa przydatne wskaźniki – “Wolumen 24h w USD” oraz “% Zmiana Wolumenu 24h”.

Wskaźnik “Wolumen 24h w USD” pokazuje całkowity wolumen handlowy dla danego instrumenty/pary crypto z ostatnich 24h w walucie USD.

Wskaźnik “% Zmiana Wolumenu 24h”  obrazuje procentową zmianę wolumenu z ostatnich 24 godzin i może niebezpośrednio wskazywać na ruchy rynku.

Dzięki nowym wskaźnikom dostępne są następujące możliwości:

- Dodanie filtrów według wskaźników:

- Dodanie nowych kolumn wskaźników do tabeli. Kolumny tabeli są również dostępne do sortowania:


Filtr “Waluta kwotowana”

Aby uprościć wyszukiwanie par kryptowalut w skanerze, istnieje filtr „Waluta kwotowana”, umieszczony w kategorii „Opisowy”:

Główne pary kwotowane są dostępne w filtrze:


Wyszukiwanie pokaże Ci tylko te pary kryptowalut, dla których waluta kwotowana odpowiada warunkom filtrowania. Na przykład: jeśli wybierzesz w filtrze wartość = USDT, wyniki wyjściowe będą zawierać wszystkie pary, które mają kwotowaną (drugą) parę tej wartości.

Należy pamiętać, że wyniki pokazują nie tylko waluty spot, ale także kontrakty futures, tzw. perpetual swaps wapy i indeksy.