Jak usunąć zapisany login i hasło brokera

Windows
1. Otwórz menu Start i wpisz Menedżer uwierzytelnień. 

2. Znajdź wynik o nazwie TradingView Desktop/##### w Uwierzytelnieniach systemu Windows

3. Wybierz go, a następnie kliknij przycisk Usuń

4. Uruchom ponownie TradingView Desktop


macOS

1. Uruchom dostęp do Keychain i znajdź wynik o nazwie „TradingView Desktop” w elementach lokalnych

2. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń "TradingView Desktop"
3. Uruchom ponownie TradingView Desktop