Jak szybko dostosować widoczność rysunku lub wskaźnika

Aby szybko dostosować widoczność rysunku lub wskaźnika w interwałach:

  • Otwórz menu kontekstowe rysunku lub wskaźnika, klikając prawym przyciskiem myszy wybrany element.
  • Przejdź do pozycji menu Widoczność interwałów.
  • Wybierz jedną z opcji widoczności szybkich interwałów.Wybrana opcja spowoduje ustawienie odpowiednich ustawień w zakładce Widoczność. W razie potrzeby możesz wprowadzić dodatkowe zmiany w oknie dialogowym ustawień obiektu.

To ustawienie jest również dostępne po kliknięciu ikony trzech kropek na ruchomym pasku narzędzi do rysowania i legendzie wskaźników.