Czy mogę zmienić ceny Rozliczenia i Ostatnią jako zamknięcie dla kontraktów futures?

Funkcja "Ustal rozliczenie jako blisko na interwał dzienny" pozwala Ci wybrać, co wyświetlać jako ceny zamknięcia dla słupków dziennych i słupków o wyższym interwale czasowym. Dostępna dla kontraktów terminowych i ciągłych.

Zamknięcie może być wyświetlane jako:

  • Ostatnia cena, czyli cena ostatniej rzeczywistej transakcji, która zamknęła dzień handlowy.
  • Cena rozliczeniowa, czyli cena obliczana przez giełdę na koniec każdego dnia handlowego na podstawie średnich cen ostatnich ofert i zleceń kupna, rzeczywistej ceny zamknięcia dnia handlowego, średnich ważonych cen ostatnich kilku minut handlu, itp. Każda giełda oblicza ją według własnego algorytmu, nie ma jednej uniwersalnej zasady.

Domyślnie na wykresie kontrakty terminowe i ciągłe są otwierane z włączoną funkcją "Rozliczenie jako cena zamknięcia". Istnieją jednak dwie metody przełączenia na "Ostatnia cena jako cena zamknięcia":

  • Korzystając z przycisku "Ustaw" na dole:
  • Odznaczając opcję "Użyj rozliczenia jako ceny zamknięcia na interwale dziennym" w ustawieniach:

Jeśli chodzi o interwały intraday, to przy przełączeniu się z dziennego, niezależnie od tego, czy ceny rozliczenia były włączone czy wyłączone, dane intraday zawsze pozostają takie same. W tym przypadku nie ma przycisku "Ustaw" na dole i brak również pola "Użyj rozliczenia jako ceny zamknięcia na interwale dziennym" w ustawieniach wykresu.

Watchlist, Details i Screener zawsze korzystają z cen rozliczeniowych, dlatego jeśli Rozliczenie jest wyłączone na wykresie, wartości mogą się różnić od niego.

 

Jeśli przycisk "Ustaw" i opcja "Użyj rozliczenia jako ceny zamknięcia na interwale dziennym" nie są dostępne dla wybranych kontraktów terminowych, oznacza to, że ta funkcja nie jest jeszcze dostępna dla tych kontraktów i będzie dostępna w przyszłości.