Jak mogę włączyć korektę poprzednich okresów dla kontraktów terminowych?

Korekta poprzednich okresów (ang. back-adjustment) polega na dostosowaniu danych poprzednich kontraktów w ramach kontraktu ciągłego, aby usunąć różnice cenowe wynikające z przerzucenia pozycji na kolejny kontrakt.

Korekta jest wprowadzana w następujący sposób: gdy serię kontraktów ciągłych przesuwamy na kolejny nowy kontrakt, wszystkie poprzednie kontrakty są korygowane zgodnie z współczynnikiem, który jest obliczany jako różnica między ceną zamknięcia nowych i starych kontraktów dla najbliższej dziennej świecy przed punktem przerzutu w serii ciągłej. Zwykle są to dzienne świeczki poprzedzające dzień przerzutu na kolejny kontrakt.

Domyślnie, korekta poprzednich okresów (ang. back-adjustment) jest wyłączona. Możesz ją włączyć na wykresie z serią kontraktów ciągłych na dwa sposoby:

  • Korzystając z przycisku b-adj (Dostosuj do zmian kontraktów) znajdującego się na dole 
  • Poprzez zaznaczenie pola wyboru Dostosuj do zmian kontraktów w ustawieniach

Jeśli przycisk b-adj oraz opcja Dostosuj do zmian kontraktów nie są dostępne dla wybranych kontraktów futures, oznacza to, że ta funkcja nie jest jeszcze dostępna dla tych kontraktów i będzie dostępna w przyszłości.