Jak przenosić wiele obiektów rysunkowych jednocześnie?

Najpierw wybierz obiekty, które chcesz przenieść. Można to zrobić w następujący sposób:

  • Wybierz kolejno każdy obiekt, przytrzymując klawisz Ctrl w systemie Windows lub klawisz ⌘ w systemie Mac.
  • Wybierz obszar wykresu z obiektami, przytrzymując lewy przycisk myszy i klawisz Ctrl w systemie Windows lub klawisz ⌘ w systemie Mac.

Once the objects are selected, they can be moved using:

  • Strzałki na klawiaturze, które umożliwiają dokładne ustawienie pozycji obiektów - choć ta metoda może być czasochłonna.
  • Przeciąganie lewym przyciskiem myszy, co jest najszybszym sposobem przenoszenia obiektów, ale może utrudnić dokładne umieszczanie obiektów na wykresie.
  • Poprzez określenie przesunięcia w zakładce „Przemieszczenie” okna właściwości obiektu.

Po przejściu przez zakładkę „Przemieszczenie” zmieniają się współrzędne każdego punktu wybranych obiektów, dla których stosowane są operacje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie dla wartości cen oraz dodawanie i odejmowanie dla indeksu słupka.

Podaj +5 w polu wprowadzania i naciśnij Enter – spowoduje to przesunięcie wszystkich obiektów rysunkowych w górę o 5 jednostek na skali cenowej.

Należy wziąć pod uwagę, że obliczenia wykonywane są zgodnie ze wszystkimi zasadami matematyki dla współrzędnych każdego punktu, a mnożenie/dzielenie ceny może prowadzić do wizualnej zmiany obiektów. Na przykład, jeśli jeden z punktów obiektu miał ujemną współrzędną, a drugi dodatnią, to po pomnożeniu zostałyby przesunięte w przeciwnych kierunkach.

Jeśli wprowadzisz tylko liczbę bez znaku, wszystkie obiekty rysunkowe zostaną przesunięte do wartości określonej współrzędnej.