Uwierzytelnianie webhooka

Podczas wysyłania żądania serwer webhook wysyła również certyfikat SSL na określony adres URL. Za pomocą tego certyfikatu możesz sprawdzić, czy żądanie zostało faktycznie wysłane przez serwer TradingView.

Uwaga:
Certyfikat jest wysyłany tylko w przypadku korzystania z protokołu HTTPS. Włączenie i odpowiednia konfiguracja weryfikacji certyfikatu odbywa się w całości po stronie aplikacji odbiorcy webhooka i nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności na stronie TradingView.

Autentyczność żądania można zweryfikować za pomocą następujących pól certyfikatu:

Podmiot:

  • C = US
  • ST = Ohio
  • L = Westerville
  • O = TradingView, Inc.
  • CN = TradingView Webhooks

Alternatywna nazwa podmiotu:

  • email:webhook-server@tradingview.com