Import gazu ziemnego (NGI)

Ilość importowanego gazu ziemnego.

Wszystkie kraje, dla których dostępny jest NGI, wymieniono poniżej:

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Estonia
 • Strefa euro
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Węgry
 • Irlandia
 • Włochy
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Holandia
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Turcja