Import, r/r (IMPYY)

Zmiana wielkości importu.

Wszystkie kraje, dla których IMPYY jest dostępny są wymienione poniżej:

  • Chiny
  • Kolumbia
  • Hong Kong
  • Indonezja
  • Japonia
  • Malezja
  • Filipiny
  • Korea Południowa
  • Tajwan
  • Tajlandia