Indeks cen domów, r/r (HPIYY)

Zmiany średnich cen domów jednorodzinnych rok do roku

Wszystkie kraje, dla których HPIYY jest dostępny, są wymienione poniżej:

  • Australia
  • Kanada
  • Irlandia
  • Norwegia
  • Wielka Brytania
  • Stany Zjednoczone