Indeks cen mleka (DRPI)

Miara miesięcznej zmiany międzynarodowych cen przetworów mlecznych.