Indeks cen żywności (FPI)

Miara miesięcznej zmiany cen międzynarodowych koszyka towarów żywnościowych.