Indeks cen olejów (OPI)

Miara miesięcznej zmiany międzynarodowych cen olejów roślinnych.