Widoczna Średnia Cena

Definicja

Wskaźnik widocznej średniej ceny (Visible Average Price) wyświetla średnią cenę akcji na podstawie słupków aktualnie widocznych na wykresie. Jeśli wykres zostanie przeskalowany lub przesunięty i widoczne słupki ulegną zmianie (w widocznym obszarze wykresu pojawiły się nowe słupki, inne zniknęły), wskaźnik zostanie przeliczony.

Wejścia

Źródło

Style

Średnia cena

Może przełączać widoczność średniej ceny, a także widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą aktualną wartość średniej ceny. Można również wybrać kolor i grubość linii średniej ceny.