Jak zmienić kolor wielu narzędzi jednocześnie?

Aby zastosować ustawienia kolorów do kilku lub wszystkich narzędzi do rysowania, naciśnij Ctrl / Cmd i kliknij w niezbędne narzędzia lub wybierz strefę, w której się znajdują. Następnie, na pływającym pasku narzędzi, wybierz żądany kolor tekstu, linii lub wypełnienia. Zmiana zostanie natychmiast zastosowana do wszystkich wybranych narzędzi:

Jednoczesna zmiana koloru działa również dla grup narzędzi - wystarczy kliknąć żądaną grupę w drzewie obiektów i ponownie wybrać kolor na pływającym pasku narzędzi: