Wolumen głównych indeksów giełdowych NSE

Indeksy z NSE z wolumenem są teraz rzeczywistością. Cenimy opinie naszych użytkowników i zawsze pracujemy nad tym, aby nasza platforma była jak najbardziej wygodna i przydatna.

Ostatnio wiele osób zadaje nam pytania: „Skąd bierzecie te dane?” i „Jak to obliczyć?” Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Do tej pory dane o wolumenie nie były podawane dla indyjskich indeksów giełdowych. Dlatego zdecydowaliśmy się na samodzielne wyliczenie wolumenu dla dwóch najpopularniejszych indyjskich indeksów - NSE:NIFTY i NSE:BANKNIFTY. W przyszłości planujemy również dodać pozostałe indeksy.

Wolumen indeksu obliczany jest na podstawie sumy wolumenu wszystkich składowych tego indeksu, istotnych w dniu wyliczenia. Jeśli nastąpi zmiana w składzie składników, obliczenia będą oparte na nowym składzie.

W przypadku ram dziennych wolumen indeksu jest równy sumie dziennych wolumenów składowych. W przypadku ram opartych na minutach jest to suma wolumenu składników dla żądanej minuty. Pozostałe wolumeny są obliczane podobnie.