Jaka jest różnica między subskrypcjami profesjonalnymi a subskrypcjami nieprofesjonalnymi?

Wprowadziliśmy trzy najbardziej kompleksowe pakiety (Expert, Elite i Ultimate) stworzone specjalnie dla profesjonalnych (Komercyjnych) traderów. Oprócz możliwości subskrybowania pakietów danych dla użytkowników profesjonalnych zgodnie z zasadami i stawkami licencjonowania giełd, te plany oferują różnorodne funkcje na poziomie instytucjonalnym.

Osoby niebędące profesjonalistami (inwestorzy prywatni) także mogą nabyć te plany, jeśli potrzebują maksymalnych możliwości, jakie możemy zapewnić.

Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji oferowanych w poziomach subskrypcji Expert, Elite oraz Ultimate, odwiedź naszą stronę z cenami i sprawdź zakładkę 'Profesjonalny'.

Kwestia statusu. Kto jest uważany za tradera profesjonalnego?

W ogólnym rozumieniu, "użytkownik profesjonalny" odnosi się do ogólnych działań biznesowych, w których dane rynkowe są wykorzystywane do handlu lub innych działań w imieniu firm lub podmiotów. "Użytkownik nieprofesjonalny" odnosi się do danych rynkowych wykorzystywanych wyłącznie do celów osobistych. Oznacza to, że każda osoba, która wykorzystuje dane rynkowe do podejmowania decyzji inwestycyjnych w imieniu pracodawcy lub uczestniczy w handlu między firmami lub podmiotami, jest uważana za użytkownika profesjonalnego.

Dodatkowo, każdy użytkownik zarejestrowany w instytucji nadzoru finansowego (np. FINRA, NFA, CSA itp.) również jest uważany za użytkownika profesjonalnego.

Jeśli zamawiasz plan TradingView lub subskrypcję danych rynkowych jako "Nieprofesjonalny", będziesz musiał potwierdzić następujące informacje:

  1. Będziesz używać danych rynkowych wyłącznie do celów osobistych, a nie dla celów biznesowych ani żadnego innego podmiotu.
  2. Nie jesteś zarejestrowany ani kwalifikowany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ani Komisję ds. Transakcji na Kontraktach Terminowych (CFTC).
  3. Nie jesteś zarejestrowany ani kwalifikowany w żadnym organie ds. papierów wartościowych, na żadnej giełdzie papierów wartościowych, stowarzyszeniu ani organie regulacyjnym w żadnym kraju.
  4. Nie wykonujesz żadnych funkcji, które są podobne do tych, które wymagają od osoby rejestracji lub kwalifikacji przez SEC, CFTC, jakikolwiek inny organ ds. papierów wartościowych, giełdę papierów wartościowych, stowarzyszenie lub organ regulacyjny, ani żadny rynek kontraktów na towary lub terminowe, ani żadne stowarzyszenie lub organ regulacyjny.
  5. Nie jesteś zaangażowany jako doradca inwestycyjny (zgodnie z definicją zawartą w sekcji 202 (a) (11) Ustawy o Doradcach Inwestycyjnych z 1940 roku) ani zarządzający aktywami, i nie jesteś zatrudniony do świadczenia porad inwestycyjnych żadnej osobie lub podmiotowi.
  6. Nie subskrybujesz usługi w roli właściciela, dyrektora, partnera, pracownika ani agenta żadnej firmy ani w imieniu jakiejkolwiek innej osoby.
  7. Używasz swojego własnego kapitału, nie dostarczonego przez żadną inną osobę lub podmiot, w prowadzeniu swojej działalności handlowej.
  8. Nie prowadzisz handlu na korzyść korporacji, spółki lub innego podmiotu.
  9. Nie zawarłeś żadnej umowy dotyczącej podziału zysków z działalności handlowej ani nie otrzymujesz wynagrodzenia za swoje działania handlowe.
  10. Nie otrzymujesz przestrzeni biurowej, sprzętu ani innych korzyści w zamian za swoje działania handlowe ani pracę jako konsultant finansowy dla żadnej osoby, firmy lub podmiotu.

Jeśli nie możesz potwierdzić każdego z powyższych warunków, to jesteś traderem profesjonalnym. Oznacza to, że będziesz potrzebować planu profesjonalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat statusu nieprofesjonalnego, zachęcamy do zapoznania się z Artykułem 10 naszych Warunków Korzystania z Usług.

Status subskrybenta możesz modyfikować na swojej stronie Konto i Rozliczenia klikając przycisk „Edytuj”: