High-low

High-low - to styl wykresu, który wyświetla zakres zmian ceny na każdym słupku. Wykres high-low 

można włączyć w rozwijanym menu wykresu, jest on również dostępny dla dodatkowych symboli.

Do budowy wykresu wykorzystywane są wartości maksymalnych i minimalnych cen w wybranym przedziale czasowym. Wartość maksymalna jest wyświetlana nad słupkiem, a minimalna pod.

W ustawieniach wykresu na karcie symboli możesz zmienić kolor słupków, konturu i tekstu.