Luki

Definicja

Luka to obszar na wykresie, w którym cena między dwoma słupkami zmienia się znacząco bez żadnych transakcji między nimi. Takie luki często pojawiają się, gdy silne zmiany nastrojów mają miejsce w godzinach, w których rynki są zwykle zamknięte. Ten wskaźnik podświetla te luki na wykresie i rozszerza je dalej, aż zostaną pokryte (tj. kiedy nowszy słupek przekroczy tę lukę).

Luki wyróżnione przez wskaźnik mają dwie główne odmiany: jeśli dołek bieżącego słupka jest większy niż szczyt poprzedniego, to zobaczymy lukę, którą nazywamy Up Gap i będzie on domyślnie pokolorowany na zielono. Jeżeli szczyt bieżącego słupka jest niższy niż dołek poprzedniego słupka, taka luka (Down Gap) będzie on domyślnie koloru czerwonego. Jeśli w bieżącym symbolu nie zostaną znalezione luki pasujące do określonych ustawień, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Domyślnie wskaźnik filtruje luki na podstawie ich szerokości i wyświetla je tylko wtedy, gdy są one co najmniej 30% tak szerokie, jak średni zakres słupków (high - low) dla ostatnich 14 słupków. Odchylenie % można zmienić w sekcji Wejścia.

Dodatkowo wskaźnik wydłuża luki w nieskończoność, aż zostaną pokryte przez nowy ruch cenowy. Można to również zmienić w ustawieniach, włączając limit Max Gap Trail Length. Po włączeniu tej opcji luki zostaną zamknięte, jeśli wyjdą poza określoną liczbę słupków (domyślnie 300).

Podsumowanie

Luki oznaczają okresy, w których nastąpiła gwałtowna zmiana cen w okresie, gdy giełda była nieaktywna. Informacje te mogą być wykorzystywane przez traderów do czerpania korzyści z obecnej sytuacji nagłych zmian cen.

Wejścia

Częściowe Zamknięcie Luki

Zmienia logikę, na podstawie której luki są zamykane. Domyślnie to ustawienie jest wyłączone, a luka zostaje całkowicie zamknięta, gdy tylko znajdzie się w niej świeca, nawet jeśli dotyka ona tylko niewielkiej części luki. Gdy ustawienie jest włączone, ilekroć słupek wchodzi w strefę luki, ale nie pokrywa jej całkowicie, luka zamyka się częściowo, a część, która nie została objęta ruchem ceny, jest dalej rozszerzana (i może zostać pokryta przez przyszłe słupki).

Na poniższym zrzucie ekranu górny wykres przedstawia luki z wyłączoną opcją Częściowego Zmknięcia Luki. Duża luka spadkowa, która rozpoczyna się na początku lutego, zamyka się niemal natychmiast, ponieważ jej dolna część jest lekko zasłonięta przez kolejny słupek. W przeciwieństwie do tego, na dolnym wykresie, gdzie włączone jest ustawienie Częściowego Zamknięcia Luki, tylko mała część na dole luki jest zamknięta, a duża odkryta część jest rozszerzona dalej w prawo, a następnie ostatecznie zamknięta przez przyszłe ruchy ceny.

Maksymalna liczba luk

Ogranicza maksymalną liczbę wyświetlanych luk.

Odchylenie minimalne (%)

Określa minimalną wielkość wykrytych luk jako procent średniego zakresu maksimów i minimów w ciągu ostatnich 14 słupków. Oznacza to, że jeśli ta opcja jest ustawiona na 30, luka musiałaby być co najmniej 30% wyższa od zakresu średniej świecy, która ma być podświetlona przez wskaźnik.

Limit Max Gap Trail Length (bars)

Ustawia maksymalną długość luk od ich początku (lewej krawędzi) w słupkach. Luki przekraczające określoną długość zostaną odcięte.