Wykres kolumnowy

Kolumny to rodzaj wykresu, który odzwierciedla zmianę rzeczywistej ceny instrumentu. Możesz włączyć kolumny w ustawieniach typu wykresu, będą one również dostępne dla dodatkowych symboli.

Do wykreślenia wykresu domyślnie używane są wartości ceny zamknięcia. Jednocześnie dostępny jest wybór innych wartości do kreślenia:

Możesz także dostosować kolory kolumn:

Kolor wzrostów, gdy cena otwarcia jest niższa niż cena zamknięcia, domyślnie zielony.

Kolor spadków, gdy cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarcia, domyślnie czerwony.