Zakładka łącząca według symbolu

Ustaw ten sam znacznik koloru na kilku kartach, a zaczną one śledzić zmianę tickera w dowolnej z nich.

Możesz łączyć nie tylko karty wykresów, ale także screener z wykresem.