Wydania i informacje o TradingView Desktop

2 sierpnia 2023 r. Bezpośrednie otwieranie wykresów i pomysłów TradingView w systemie Windows w wersji 2.5.0

Funkcje i ulepszenia
 • Zintegrowana obsługa linków: Linki do wykresów i pomysłów TradingView będą teraz omijać domyślną przeglądarkę i otwierać się bezpośrednio w aplikacji komputerowej dla systemu Windows, zapewniając bezproblemową obsługę. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tym artykułem.
Poprawki błędów
 • Synchronizacja symboli nie mogła zostać aktywowana, gdy uzyskano dostęp do wykresu ze strony Przegląd.


18 lipca 2023 r. Poprawki błędów i drobne ulepszenia w wersji 2.4.1

Funkcje i ulepszenia
 • F5 przeładowuje teraz karty w systemach Windows i Linux
 • Błędy uwierzytelniania są teraz wyświetlane bezpośrednio w oknie na stronie „Logowanie”
Poprawki błędów
 • Znaczniki kolorów do synchronizacji symboli są tracone po ponownym uruchomieniu aplikacji
 • Menu główne i menu kontekstowe nie zamykają się po naciśnięciu klawisza Esc
 • Zmiana ustawień regionalnych nie powoduje aktualizacji tekstu interfejsu użytkownika w „Ustawieniach”
 • Ctrl+, może otworzyć dwa „Ustawienia”; okna
 • „Przeglądaj” przycisk w „Ustawieniach”; może zajmować dwie linie
 • „Wideo & Dźwięk" zakładka w „Ustawienia” brakuje podglądu wideo
 • Ikona Dark News jest niewidoczna w ciemnym motywie i innych problemach ze znacznikami
 • Na stronie błędu brakuje favikony i tytułu karty
 • Linki otwierają się w nowej karcie zamiast w bieżącej
 • Nieprawidłowy symbol zastępczy w tytule karty podczas ładowania strony
 • Awaria: UserService.doSignIn
 • Awaria: wywołanie polecenia addTab dla okna, które jest zamykane
 • Awaria: ramka renderowania została usunięta przed uzyskaniem dostępu do WebFrameMain
 • Awaria: this.saveChangesDialogSub(index)
 • Awaria: nie można użyć operatora 'w' dp wyszukiwania 'BitsPerPixel'

14 czerwca 2023. Nowe błyszczące menu aplikacji w wersji 2.4.0

Funkcje i ulepszenia
 • Nowy wygląd menu głównego aplikacji i menu kontekstowego karty
 • Przypnij & Funkcja odpinania kart
 • Lepsza obsługa awarii aplikacji
 • Kryptomonety & Przeglądarki akcji 2.0 i kalendarz ekonomiczny w nowej karcie
 • Ulepszenia znaczników w oknie dialogowym Ustawienia
 • Nowe ikony ulubionych produktów i stron społeczności
Poprawki błędów
 • W niektórych przypadkach dźwięk powiadomienia o alercie nie działa
 • Awaria: TypeError TrackableMenuWnd.closeOtherTabsFromMenu(index)
 • Awaria: obiekt Capturer został usunięty

10 maja 2023 r. Poprawki błędów i ulepszenia w wersji 2.3.4

Funkcje i ulepszenia
 • “Zamknij karty po prawej” w menu kontekstowym karty
 • “Ustawienia” pojawia się z poprzednio wybraną pozycją
 • Nowe menu kontekstowe na nowej karcie
 • Ulepszenia znaczników w Ustawieniach, Nowej karcie i Splashu
 • Włączanie ustawienia „Ukryj karty w trybie pełnoekranowym” natychmiast ukrywa karty (macOS)
Poprawki błędów
 • Linki z zakładki Nowe otwierają się w przeglądarce tylko w języku angielskim
 • W niektórych przypadkach ekran powitalny nadal się zacina
 • Powiadomienia o alertach są generowane podczas uruchamiania aplikacji
 • Awaria: odczyt ENOTCONN
 • Awaria: zapis EPIPE

31 marca 2023 r. Naprawiono awarię aplikacji podczas uruchamiania w wersji 2.3.3

Poprawki błędów
 • Awaria: usługa przeciągania wywołana przed inicjalizacją procesu v.2

30 marca 2023 r. Naprawiono zawieszanie się aplikacji podczas uruchamiania w wersji 2.3.2

Poprawki błędów
 • Ekran powitalny zacina się podczas uruchamiania aplikacji

28 marca 2023 r. Naprawiono powodujące konflikty skróty klawiaturowe w wersji 2.3.1

Poprawki błędów
 • Kilka skrótów klawiaturowych aplikacji pokrywa się ze skrótami Pine Editor

28 marca 2023 r. Ulepszenia i poprawki błędów w wersji 2.3.0

Funkcje i ulepszenia
 • Rozwijanie menu na Nowej karcie
 • F1 otwiera nową kartę ze stroną Centrum pomocy w systemie Windows & Linux
 • Ulepszone okna dialogowe Automatyczne Zapisywanie i „Zamknij kartę?”
 • Drobne ulepszenia dotyczące wdrażania
 • “Wyczyść pamięć podręczną” przycisk usuwa zarówno pamięć podręczną aplikacji, jak i brokerów
Poprawki błędów
 • Tylko system Windows: „Udostępnij ekran” nie wyświetla okien aplikacji
 • Dwukrotne kliknięcie przycisku „Zamknij kartę” otwiera nową kartę
 • Awaria, gdy systemowy folder Pobrane jest niedostępny
 • Tylko system Windows: przeciąganie kart nie działa po zmianie głównego przycisku myszy
 • Awaria TypeError: Nie można ustawić właściwości niezdefiniowanych (ustawienie ‘offset’)
 • Awaria TypeError : obiekt został zniszczony
 • Awaria: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_WRITE / 0x24
 • Wszystkie linki do społeczności otwierające się w przeglądarce w języku angielskim
 • Uszkodzony link w udostępnianiu przez Twittera
 • Problemy z biblioteką  „systeminformation”

17 lutego 2023 r. Naprawiono awarię aplikacji w starszych wersjach macOS w wersji 2.2.1

Ta aktualizacja jest dostępna tylko dla Mac.

Poprawki błędów
 • Awaria aplikacji w systemach High Sierra i Mojave

16 lutego 2023 r. Wdrożenia dla nowych użytkowników i innych ulepszeń w wersji 2.2.0

Funkcje i ulepszenia
 • Wdrażanie aplikacji dla nowych użytkowników
 • Sprawdzanie/czyszczenie flagi ulubionych układów na karcie Nowe
Poprawki błędów
 • Dźwięk alertu jest odtwarzany po zamknięciu wyskakującego powiadomienia
 • Mapy popularności nie zapisują filtrów po ponownym uruchomieniu aplikacji
 • Awaria: wywołano kartę ChangeTab dla okna, które jest zamykane

2 lutego 2023 r. Ulepszenia i poprawki błędów w wersji 2.1.0

Funkcje i ulepszenia
 • Przycisk Zamknij aplikację zastępuje czerwony krzyżyk w prawym górnym rogu, gdy otwiera się wiele okien aplikacji w systemach Windows i Linux
 • Kafelki Snapy i Pomysły zastąpione Społecznością na Nowej Karcie
 • Odświeżona „karta Zamknij/Załaduj ponownie” okna dialogowe
 • Podpowiedzi nowej karty
Poprawki błędów
 • macOS: Ctrl+N nie przesuwa kursora do następnej linii w edytorze Pine
 • Prośba o pozwolenie pojawiająca się przy otwieraniu uwierzytelniania Binance i BingX
 • Brak tłumaczenia w oknie dialogowym „Zamknij kartę”
 • Windows 11: problem z przełączaniem fokusu między aplikacjami
 • Awaria: usługa przeciągania wywołana przed inicjalizacją procesu
 • Awaria: TypeError. Obiekt został zniszczony
 • Linux: Niedomyślne skalowanie wyświetlacza przerywa układ ustawień

23 grudnia 2022 r. Poprawka dotycząca łączenia kart w wersji 2.0.1

Poprawki błędów
 • Karta z pojedynczą kartą otrzymująca nieprawidłowy symbol, jeśli jest połączona z kartą z wieloma wykresami

21 grudnia 2022 r. Regulacja głośności w aplikacji i wiele ulepszeń w wersji 2.0.0

Funkcje i ulepszenia
 • Regulacja głośności w aplikacji dla dźwięków alertów
 • Logo TradingView na karcie Nowa (klikalne!)
 • Ikony ustawień i pomocy w nowej karcie
 • Nowe ekrany powitalne
 • Elektron 21.3.0
 • Ulepszenia i poprawki podpowiedzi
 • Nowe okno dialogowe awarii aplikacji
Poprawki błędów
 • Problemy z RTL w Ustawieniach
 • Problemy z układem nowej karty w różnych językach
 • Problemy z układem okna dialogowego automatycznego zapisywania
 • Problemy z układem wiadomości wyskakujących
 • Uwierzytelnianie Bitstamp żąda pozwolenia na pobieranie w tle
 • Odłączona karta została przywrócona w oryginalnym oknie po ponownym otwarciu zamkniętej karty
 • Przywrócono niewłaściwy symbol na wykresie z wieloma układami
 • Ukryte problemy znalezione w wersji 1.0.17
 • Otwarcie autouzupełniania Wyszukiwanie symboli
 • Tytuł karty pojawia się tylko z nazwą symbolu po ponownym uruchomieniu aplikacji
 • Strona House Rules ignoruje ustawienia regionalne aplikacji
 • Nowe okno otwierane w mniejszym rozmiarze podczas wyświetlania ustawień na ekranie
 • Pomysły z różnymi ustawieniami regionalnymi nie mogą zostać otwarte
 • Narzędzi nie można otworzyć w nowej karcie, gdy okno aplikacji jest małe
 • Wyskakujące okienka nie poruszają się wraz z głównym oknem
 • Migające logo symbolu przy uruchamianiu aplikacji w systemie macOS
 • Zawieszanie kart podczas szybkiego przeciągania i upuszczania
 • Przycisk minimalizacji nie minimalizuje okna na pełnym ekranie

26 października 2022 r. Automatyczne zapisywanie i zwiększona wydajność w wersji 1.0.17

Funkcje i ulepszenia
 • Aplikacja automatycznie zapisuje zmiany wprowadzone na wykresach podczas zamykania
 • Zwiększona wydajność przy włączonej synchronizacji celownika
 • Nowa karta: płynniejsze i szybsze ładowanie
 • ⌘+⌥+←/→ przełączać karty w systemie macOS
 • Nowy elektron
 • Nowe nazewnictwo Screenera i Wiadomości
 • Nowe ikony Screenerów/Map popularności/Wiadomości/Snapów
 • Linki do mediów społecznościowych otwierane w przeglądarce
Poprawki błędów
 • Jednoczesne odtwarzanie dźwięków ostrzegawczych
 • Okno nie przełącza się ze stanu zmaksymalizowanego na zwykły w systemie macOS
 • Strony inne niż wykresy wariują po kilku zmianach motywu
 • Przełączanie Cmd+Tab nie daje fokusu aplikacji
 • Przeciąganie nie działa podczas ładowania karty
 • Przywracanie karty z wykresem otwiera nową kartę
 • Brak tytułu karty dla nowego układu
 • Brak tłumaczenia tytułów kart Screener/Heatmap
 • Okno nie zostało przywrócone do stanu zmaksymalizowanego po zamknięciu aplikacji w trybie pełnego ekranu
 • Nieaktywne okno nie może być dołączone do innego
 • Tekst arabski nie jest wyrównany do prawej
 • Okno nie przełącza się na pełny ekran, jeśli wcześniej naciśnięto Maksymalizuj
 • „Otwórz łącze w nowej karcie” otwiera nowe okno
 • Opinia: powiadomienia systemu Windows pojawiają się z opóźnieniem
 • Okno nie zostało przywrócone na pełnym ekranie po ponownym uruchomieniu
 • Obrazy nie zostały otwarte przez „Otwórz link ze schowka”
 • Coś poszło nie tak z „Coś poszło nie tak” strona
 • Karta nie przełącza się na ustawienia regionalne profilu po przywróceniu ustawień fabrycznych→zaloguj się
 • Nowa karta: „Utwórz kopię” znika po naciśnięciu Ctrl
 • Pojawienie się paska kart zatrzymuje nagrywanie pomysłu
 • Pasek kart nie pojawia się na pełnym ekranie
 • Nowa karta odświeża się dwukrotnie po zmianie ustawień regionalnych
 • Niewłaściwa nawigacja w Wiadomościach
 • Przewijanie psuje wygląd strony w Snapach & Rynki

15 września 2022 r. Poprawki błędów i drobne ulepszenia w wersji 1.0.16

Funkcje i ulepszenia
 • Ulepszona nawigacja za pomocą klawiatury w oknach dialogowych
 • Nowa ikona menu aplikacji & zaktualizowana zawartość menu
 • Zamieniono Snapy na Pomysły na nowej karcie dla języków innych niż angielski
 • Zwiększony początkowy rozmiar okna aplikacji
Poprawki błędów
 • Automatyczna aktualizacja: karty nie zostały przywrócone po ponownym uruchomieniu, jeśli aplikacja została zaktualizowana
 • Podpis opcji motywu systemowego nakładających się na krawędzie elementów
 • Brak tłumaczenia w Ustawieniach
 • Okno dialogowe “Zaloguj się” nie otwiera się, jeśli zostało wcześniej zamknięte przez Enter
 • Zmiana skali po połączeniu Ctrl+LCM na nowej karcie
 • Ustawienia: migotanie przycisku Uruchom Ponownie
 • Ponownie ▢ na pasku kart
 • Dzienniki: Błąd podczas przesuwania kursora poza okno aplikacji
 • Logi: Błędy podczas logowania z 2FA

17 sierpnia 2022. Screener, Heatmap, Newsy i Snapy teraz w TradingView Desktop w wersji 1.0.15

Funkcje i ulepszenia
 • Kafelki do screenerów, map cieplnych, aktualności i snapów na nowej karcie
 • Nawigacja po klawiaturze w Ustawieniach
Poprawki błędów
 • Aplikacja nie przywraca wszystkich okien po aktualizacji
 • Łączenie zakładek między wykresem a screenerem nie działa
 • Poświadczenia nie zostały zapisane dla Tradier and Dorman Trading oraz innych problemów z automatycznym wypełnianiem
 • Symbol/interwał zastępowany przez te z poprzedniego układu podczas przełączania układu w zakładce
 • Nieprawidłowa czcionka w pasku wyszukiwania na nowej karcie i brak limitu znaków
 • Zmiana ustawień regionalnych przywracania powiększenia
 • Pasek kart nie pojawia się, gdy skalowanie nie jest domyślne w systemie Linux
 • Odłączona karta nałożona na przyciski systemowe podczas przeciągania jej w systemie macOS
 • Zamykanie wyskakującego okienka alertu bez zatrzymywania dźwięku w systemie Linux
 • Przycisk Przeglądaj podskakuje po przełączaniu kart w Ustawieniach
 • Migotanie pól wyboru w Ustawieniach
 • Opcje motywów kolorystycznych nie wyglądają dobrze w ustawieniach regionalnych AR i HE w Ustawieniach

4 sierpnia 2022 r. Naprawiono problem z niepoprawnym logowaniem dla koreańskich użytkowników w wersji 1.0.14

Poprawki błędów
 • Uwierzytelnianie przez przeglądarkę nie działa, jeśli interfejs Windows jest ustawiony na koreański
 • Prośba o pozwolenie pojawiająca się po otwarciu uwierzytelniania OLX

29 lipca 2022 r. Naprawiono problem polegający na wyświetlaniu układu wielu wykresów z jednym wykresem. Wersja 1.0.13

Poprawki błędów
 • Układ wielowykresowy pojawiający się na jednym wykresie

27 lipca 2022 r. Symbole i interwały zostały teraz przywrócone również dla układów wielowykresowych w wersji 1.0.12

Funkcje i ulepszenia
 • Aplikacja przywraca symbole/przedziały na zakładkach z układem wielowykresowym
 • New About z funkcją sprawdzania dostępnych aktualizacji aplikacji i opcją ręcznego uruchamiania aktualizacji
 • Świeży wygląd listy układów na nowej karcie
 • Przycisk „Nowe okno” na pasku kart
 • Zmieniony przełącznik motywów w Ustawieniach
 • Aplikacja działa zgodnie z ustawieniami regionalnymi systemu, dopóki się nie zalogujesz
 • Ustawienia i nowa karta obsługują lokalizacje RTL (AR i HE)
 • Pokaż ticker i nazwę układu w tytule okna
Poprawki błędów
 • Dane logowania Capital.com nie zostały zapisane
 • Zapisane dane logowania pojawiają się nad polem wprowadzania
 • Reset do ustawień fabrycznych nie usuwa zapisanych danych uwierzytelniających brokera
 • Aplikacja minimalizuje się po najechaniu na karty
 • Zamknięcie alertu w wyskakującym okienku Wyzwolone Alerty powoduje zamknięcie wszystkich alertów
 • Skróty klawiaturowe nie działają w układzie Colemak
 • Aplikacja nie przywraca tickerów, jeśli jest za dużo kart
 • Ustawienia przeskakują do środka, gdy się pojawiają
 • Niepotrzebny pasek przewijania w oknie dialogowym „Udostępnij ekran”
 • Ctrl+<klik> otwieranie wykresu w tej samej karcie
 • Ctrl+<Numpad> nie przełącza na wybraną kartę
 • Klawisz okresów otwiera Wyszukiwanie Symboli, a nie Załaduj Układ
 • Aktywna karta nie została zaktualizowana po usunięciu układu
 • Brak pola wyboru „Synchronizuj celownik w oknach” w Ustawieniach w systemie Linux
 • Mały, ale denerwujący ■ na najechanej nieaktywnej karcie
 • Podpowiedź powiększenia nie zamyka się po przesunięciu okna
 • Ustawienia nie zamykają się po kliknięciu Regulamin lub Powiadomienia i Potwierdzenia.
 • Listy rozwijane niezamykane kliknięciem strzałki
 • Wybielona ikona aplikacji na liście aplikacji i funkcji (Windows)
 • Okna dialogowe migają w systemie Linux
 • Powielanie nowej karty otwierającej kartę z niewłaściwym tytułem
 • Zbyt jasny separator w oknie dialogowym „Zaloguj się” na komputerach Mac z siatkówką

4 lipca 2022. Poprawki błędów i drobne ulepszenia w wersji 1.0.11

Funkcje i ulepszenia
 • Przełącznik motywów w menu aplikacji
 • Pozycja „Kolor…” w menu burgera, aby wywołać ustawienia aplikacji
 • Przenieś „Ustawienia…” wyżej w menu aplikacji
 • Zmień nazwę domyślnej opcji motywu na „Użyj ustawień systemowych”
 • Toast „Plik jest zapisany” powinien zniknąć szybciej
 • Ctrl/Cmd+S, aby zapisać migawkę otwartą w nowej karcie
Poprawki błędów
 • Po naciśnięciu klawisza litery pojawia się Zmiana Interwału zamiast Wyszukiwania Symbolu
 • Aplikacja przełącza wirtualne pulpity po najechaniu kursorem na karty w systemie macOS
 • Awaria przy zamknięciu okna na pełnym ekranie
 • Awaria podczas tworzenia nowej karty w sesji anonimowej
 • Pełny ekran nie został aktywowany po jednokrotnym naciśnięciu F11
 • Aplikacja zamyka się, gdy niezarejestrowany użytkownik otwiera nowe okno
 • Ustawienia pojawiają się tylko na głównym wyświetlaczu
 • Ustawienia pojawiają się częściowo poza ekranem
 • Wyskakujące okienko alertu wyświetla się po zamknięciu powiadomienia systemowego
 • Klawisze Num Lock nie działają jako cyfry w skrótach klawiaturowych

20 czerwca 2022 r. Automatyczny tryb motywu i niestandardowe tytuły kart w wersji 1.0.10

Funkcje i ulepszenia
 • Automatyczny tryb motywu i ustawienie motywu w aplikacji
 • Konfigurowalne tytuły kart
 • Ustawienie włączania/wyłączania synchronizacji celownika w oknach aplikacji
 • Odnów interfejs ustawień
 • Ulepszenia paska kart w trybie pełnoekranowym w systemie Windows
 • Przywróć symbol, listę obserwowanych i znacznik koloru po ponownym otwarciu karty
Poprawki błędów
 • Nowa karta powinna pojawić się po prawej stronie
 • Autouzupełnianie: dane uwierzytelniające brokera Saxo nie zostały zapisane
 • Pasek kart ukrywa się po otwarciu menu kontekstowego w trybie pełnoekranowym
 • Plik zapisany, tostowa wiadomość nie została przetłumaczona
 • Przycisk Przeglądaj w Ustawieniach zmienia się w ▢ dla JP i CN
 • Ponownie otwarte okno pojawia się za bieżącym oknem w systemie Linux
 • Pasek kart pojawia się po przełączeniu kart w trybie pełnoekranowym w systemie macOS
 • Ctrl+klik otwiera układ w bieżącej karcie
 • Tab migocze podczas przeciągania
 • Dźwięk jest odtwarzany po zamknięciu okna

25 maja 2022. Przywracanie list obserwowanych w zakładkach i ulepszony tryb pełnoekranowy w wersji 1.0.8 i 1.0.9

Ta aktualizacja ma numer wersji 1.0.8 dla komputerów Mac i Linux oraz 1.0.9 dla systemu Windows.

Funkcje i ulepszenia
 • Przywróć listy obserwowanych w zakładkach podczas uruchamiania aplikacji
 • Pokaż pasek kart na pełnym ekranie w systemie Windows
 • Otwórz linki TradingView ze schowka
 • Skrót Ctrl/Cmd+, dla ustawień
 • Niestandardowe przewijanie w pionie dla stron bez wykresów w systemie Windows
 • Aktualizacja do Electrona 18
 • Nowa karta: Ctrl/Cmd+<klik>, aby załadować układ w tle
 • Nowa karta: Zmniejsz liczbę kart, przeskakując po wybraniu układu
Poprawki błędów
 • Awaria z powodu wycieku pamięci (wymagany nowy Electron)
 • Procesy aplikacji nie zostały zakończone po zamknięciu aplikacji
 • Brak opcji „Otwórz link w nowym oknie” w menu kontekstowym dla użytkowników bezpłatnych
 • Pasek zadań Windows nie pojawia się, gdy aplikacja jest w trybie pełnoekranowym
 • Opóźniony pojawienie się paska kart po zamknięciu trybu pełnoekranowego