Jak dodać tekst do okręgu lub elipsy?

Możesz dodać etykietę tekstową do narzędzi do rysowania Okrąg i Elipsa.

Aby dodać tekst, wykonaj następujące czynności:

  • Narysuj okrąg lub elipsę na wykresie
  • Otwórz ustawienia narzędzia do rysowania
  • Przejdź do zakładki „Tekst” 
  • Dodaj tekst i kliknij OK