Jak zsynchronizować Zakres Dat na Multiwykresie

Funkcja synchronizacji zakresu dat jest dostępna w trybie wielu wykresów. Jest to o wiele wygodniejszy i łatwiejszy sposób analizowania ruchów cen instrumentu (lub kilku instrumentów) w różnych interwałach.

Aby skorzystać z tej funkcji, wykonaj następujące czynności:

  • Otwórz wiele wykresów w jednym oknie za pomocą menu Wybierz układ
  • Włącz opcję „Zakres dat” w sekcji „Synchronizuj w układzie”. 

Teraz przewijanie i zmiana widocznego zakresu dat jednego z wykresów zostanie zsynchronizowana ze wszystkimi innymi wykresami w tym oknie.