Akcje pozostające w obrocie

Czym są akcje pozostające w obrocie?

Akcje znajdujące się w obrocie reprezentują liczbę wyemitowanych akcji zwykłych dostępnych do obrotu na giełdach i innych rynkach finansowych. Nie obejmuje akcji ściśle posiadanych lub będących w posiadaniu informacji poufnych należących do kierownictwa firmy i pracowników firmy, inwestorów instytucjonalnych, którzy mają kontrolne udziały lub miejsca w radzie dyrektorów, lub fundacji będących własnością firmy.

Co oznaczają akcje pozostające w obrocie?

akcje pozostające w obrocie to część wszystkich pozostałych akcji zwykłych, dlatego ich ilość nie może być wyższa niż łączna. Jeśli liczba akcji w obrocie jest wysoka w stosunku do całkowitej liczby akcji pozostających w obrocie, oznacza to, że duża liczba akcji jest nieograniczona i dostępna do obrotu na otwartych rynkach, co wskazuje na wysoki poziom płynności. Jeśli liczba akcji w obrocie jest niska w stosunku do całkowitej liczby akcji znajdujących się w obrocie, oznacza to, że istnieje wiele blisko trzymanych akcji, a duże transakcje dokonywane przez tych posiadaczy mogą znacząco zmienić cenę i zmienność akcji.