Dywidendy na akcję – emisja podstawowa akcji zwykłych

Czym są dywidendy na akcję – emisja podstawowa akcji zwykłych?

Dywidendy na akcję - podstawowa emisja akcji zwykłych reprezentuje całkowitą zadeklarowaną kwotę dywidend na akcję, w tym dodatkowe dywidendy dla podstawowej klasy akcji spółki za dany okres. Dywidendy na akcję są oparte na "wartości brutto” dywidendy przed potrąceniem zwykłego podatku u źródła według stawki podstawowej obowiązującej w danym kraju, z wyjątkiem specjalnej ulgi podatkowej dostępnej w niektórych krajach. 

Jak obliczana jest dywidenda na akcję - podstawowa emisja akcji zwykłych?

Dywidendy na akcję – emisja podstawowa akcji zwykłych obliczana jest jako Wypłacone dywidendy powszechne (w tym dodatkowe dywidendy dla podstawowej klasy jednostek uczestnictwa) podzielone przez Łącznie pozostające w obrocie akcje zwykłe przez okres. Wartości są podawane przez firmę w komunikatach prasowych.

Co oznacza dywidenda na akcję - podstawowa emisja akcji zwykłych?

DPS (Dividends Per Share) jest najprostszym i bardzo ważnym wskaźnikiem dla inwestorów, ponieważ kwota, jaką spółka wypłaca w formie dywidendy, jest bezpośrednim zyskiem dla akcjonariusza. Niektórzy inwestorzy tworzą swoje portfele z myślą o regularnych wypłatach dywidendy. Konsekwentny wzrost DPS w czasie zwykle wskazuje na trwały wzrost rentowności i kompetentnego zarządzania firmą.