Średnia liczba pozostających w obrocie akcji bazowych