Ile danych jest dostępnych dla Głębokich Backtestów?

Głęboka historia pozwala przetestować wszystkie dane dostępne w magazynie TradingView. Czas trwania danych historycznych może się różnić w zależności od wybranego symbolu i interwału wykresu. Dla interwałów dziennych, tygodniowych i miesięcznych wszystkie dostępne dane są wyświetlane na wykresie, te same dane można wykorzystać w trybie historii głębokiej. W przypadku interwałów intraday, TradingView przechowuje ograniczoną ilość danych, a czas trwania danych historycznych dla tych interwałów może być krótszy niż dla interwałów dziennych. Jeśli nie ma danych dla określonego okresu czasu, tester strategii wyświetli błąd: „Brak danych dla wybranego okresu i interwału wykresu”. Jeśli tylko część danych intraday jest dostępna dla określonego okresu czasu, strategia zostanie obliczona jak zwykle. Należy zauważyć, że dla interwałów sekundowych maksymalny czas trwania danych historycznych to ostatnie dwa tygodnie.