Jak sprawdzić wszystkie notatki tekstowe

Aby wyświetlić wszystkie uwagi tekstowe dotyczące symbolu, kliknij istniejącą notatkę w widżecie szczegółów lub przycisk Dodaj notatkę, jeśli wybrany symbol nie ma jeszcze żadnych notatek.

Aby zobaczyć listę symboli z notatkami, możesz użyć przycisku Wszystkie notatki w prawym górnym rogu widżetu.

Możesz także kliknąć jeden z symboli, aby zobaczyć powiązane notatki tekstowe bez zmiany symbolu na wykresie. Symbole z notatkami mają odpowiednią ikonę na liście obserwowanych.


Wszystkie stare notatki niepowiązane z symbolem zostaną zebrane w grupie NOTATKI NIEZWIĄZANE Z SYMBOLAMI.