Jak działa Głęboka Historia?

  1. Dodaj strategię do wykresu
  2. Upewnij się, że wszystkie ustawienia są poprawne
  3. Przełącz na tryb Głębokiej historii
  4. Wybierz przedział czasowy, dla którego chcesz dokonać obliczeń i wygenerować raport

Pamiętaj, że wykres pokazuje wyniki kalkulacji strategii w zwykłym trybie Testera Strategii, a nie wyniki testów w trybie Głębokiej Historii.