Jak działa Deep Backtesting?

  1. Dodaj strategię do wykresu
  2. Upewnij się, że wszystkie ustawienia są poprawne
  3. Przełącz na tryb Deep Backtesting (testy na danych historycznych)
  4. Wybierz przedział czasowy, dla którego chcesz dokonać obliczeń i wygenerować raport

Pamiętaj, że wykres pokazuje wyniki kalkulacji strategii w zwykłym trybie Testera Strategii, a nie wyniki testów w trybie Deep Backtesting.