Jak włączyć linię statusu na wszystkich wykresach w układzie

Aby wyświetlić parametry wskaźnika (Linia stanu wskaźnika) jednocześnie na wszystkich wykresach w oknie, musisz włączyć synchronizację celownika w rozwijanym menu swojego obszaru roboczego.

Aby to zrobić, przejdź do menu Wybierz Układ znajdującego się na górnym pasku narzędzi i aktywuj synchronizację celownika.