Jak mogę wyeksportować dane handlowe?

Jeśli chcesz zapisać swoje dane handlowe, możesz użyć funkcji eksportu ich w formacie CSV. Aby wyeksportować dane ze swojego konta, kliknij przycisk „Eksportuj dane...” w menu rozwijanym brokera:

Informacje z każdej zakładki są eksportowane indywidualnie. Jeśli klikniesz przycisk eksportu, informacje zostaną pobrane z wybranej zakładki z listy rozwijanej.