Okrąg

Stosowanie

Okrąg jest zwykle używany do zaznaczania ważnych obszarów na wykresie, na przykład skoków cen, szczytów lub obszarów wykupienia i wyprzedania.

Aby narysować okrąg:

1. Wybierz narzędzie do rysowania okręgów z lewego paska narzędzi.

2. Kliknij na wykres, aby ustawić współrzędną środka okręgu.

3. Przesuń wskaźnik myszy na wymaganą odległość od środka i kliknij, aby ustalić promień okręgu.

Należy pamiętać, że po zmianie skali proporcje wykresu również mogą się zmienić, ale okrąg zachowa swój kształt. Z tego powodu zmienić się może zakreślona treść. Aby tego uniknąć, musisz włączyć opcję Zablokuj cenę/wskaźnik słupkowy (w menu kontekstowym skali cen lub na zakładce Skale w oknie ustawień wykresu).

Ustawienia

W menu Ustawienia można zmienić kolor linii koła, jej grubość i przezroczystość, a także kolor i przezroczystość wypełnienia lub na przykład je wyłączyć.

Możesz także dostosować widoczność okręgu dla różnych przedziałów czasowych.