Chcę edytować kod Pine na osobnej stronie

Możesz edytować kod dla wskaźników Pine w osobnym oknie lub zakładce, które możesz umieścić w dowolnym miejscu.

Aby otworzyć edytor Pine na osobnej stronie, musisz:

  • Kliknij w przycisk “Więcej” (trzy kropki) na górnym panelu edytora.
  • Wybierz jedną z opcji: “Otwórz edytor Pine w nowym oknie…” lub “Otwórz edytor Pine w nowej zakładce…”.
  • Jeśli zmodyfikujesz kod wskaźnika dodanego do wykresu i klikniesz „Zapisz”, zmiany zostaną natychmiast zastosowane do wskaźnika.

Należy pamiętać, że nie można dodać nowego wskaźnika do wykresu ani opublikować skryptu z osobnego okna lub zakładki edytora Pine, ale wszystkie pozostałe funkcje są w pełni dostępne.