Chcę ukryć wartości poszczególnych wskaźników

W legendzie i na skali cenowej możesz ukryć wartości poszczególnych wskaźników w następujący sposób:

  • Otwórz zakładkę “Style” w ustawieniach wskaźników.
  • Wyłącz opcje “Etykiety w skali cen” i “Wartości w wierszu statusu”.

Należy pamiętać, że jeśli ustawienia wyświetlania etykiet wskaźników na skali i wartości w legendzie są wyłączone globalnie (w ogólnych ustawieniach dla skali i na pasku stanu wykresu), to — gdy te opcje są włączone — wartości i etykiety nie będą wyświetlane dla poszczególnych wskaźników.