Jak zmienić jednostkę miary na wykresie?

Funkcja konwersji jednostek pomaga lepiej analizować wykresy towarów.

W połączeniu z przelicznikiem walut ta funkcja pomoże Ci ocenić różnice kursowe interesujących Cię aktywów. Możesz też przekonwertować wykres, aby zobaczyć cenę towaru w lepiej znanej Ci jednostce miary.

Aby zmienić jednostkę miary na wykresie, na którym dostępna jest konwersja, należy kliknąć przycisk na skali wyświetlający bieżącą jednostkę i wybrać interesującą Cię jednostkę miary z listy rozwijanej.

Po ponownym obliczeniu wykres i wskaźniki pokażą cenę wybranej jednostki aktywów.

Zwróć uwagę, że w tej chwili istnieją pewne specjalne zachowania dotyczące przekonwertowanych wykresów, które różnią się od zwykłych. Na przykład:

  • Jeśli zmienisz symbol, wykres zostanie wyświetlony w oryginalnej jednostce miary.
  • Nie możesz utworzyć alertu ani otworzyć zlecenia na przekonwertowanym wykresie. Alerty i zlecenia utworzone w oryginalnej jednostce będą nadal działać dokładnie tak samo, jak wcześniej.
  • Obiekty rysunkowe utworzone na przekonwertowanym wykresie są dostępne tylko na nim - są one przechowywane i wyświetlane w odniesieniu do symbolu, waluty i jednostki miary.
  • W trybie przeliczanej waluty lub jednostki miary funkcja Bar Replay jest niedostępna.

Możesz dodać jednostki do ulubionych – po prostu najedź na wybraną jednostkę i kliknij ikonę „Dodaj do ulubionych” (gwiazdka).