Nie mogę znaleźć wskaźników Profilu Wolumenu

Uporządkowaliśmy naszą Bibliotekę wskaźników, a wskaźniki Profilu Wolumenu zostały przeniesione do osobnej karty w sekcji Wbudowane.