Nie mogę znaleźć wskaźników Profilu Wolumenu

Uporządkowaliśmy naszą bibliotekę wskaźników, a wskaźniki profilu wolumenu zostały przeniesione do osobnej zakładki w sekcji Wbudowane.