Dlaczego nie mogę korzystać ze wskaźnika dostępnego Tylko na Zaproszenie?

Wskaźniki „tylko dla zaproszonych” (te, które mają ikonę kłódki obok tytułu), są publikowane przez naszych użytkowników w skryptach społeczności. Dostęp do takich wskaźników nie jest uwzględniony w żadnym planie, ponieważ nie zostały one utworzone i wbudowane przez TradingView. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do takich skryptów, skontaktuj się z ich autorami i z prośbą o ich udostępnienie. Imię autora wyświetla się obok tytułu wskaźnika (strategii).