Jak na Liście Obserwowanych obliczana jest Zmiana i Zmiana w ujęciu procentowym?

Są to zmiany w stosunku do poprzedniego dziennego słupka. Dane na liście obserwowanych są domyślnie ustawione na interwał 1D, dlatego zmiany i wartości procentowe zmian są również obliczane w interwale 1D. 

Jeśli patrzysz na kryptowaluty, którymi handluje się na różnych giełdach, musisz pamiętać, że giełdy mogą również działać w różnych strefach czasowych (UTC, UTC+8 itp.). Harmonogram giełdy łatwo sprawdzisz w informacjach o symbolach każdego konkretnego instrumentu.