Formacja klina

Klin to formacja odwrócenia składająca się z dwóch zbieżnych dynamicznych linii ograniczających ruch ceny. Linie są przechylone na jedną stronę. W zależności od kierunku linii klin może być zwyżkujący lub zniżkujący. Oczekuje się, że po tym, jak cena przebije linię klina w kierunku przeciwnym do kierunku klina, jej dalszy ruch będzie wynosił w przybliżeniu wysokość podstawy klina.


Wskaźnik analizuje ostatnie 600 słupków w poszukiwaniu dopasowań z danym szablonem 4 punktów. Punkty znalezione przez wskaźnik są powiązane z najbardziej odpowiednimi punktami zwrotnymi. Po ich odnalezieniu wskaźnik sprawdza, czy punkty są zgodne z regułami formacji: pomiędzy pierwszym a ostatnim punktem formacji cena może przekroczyć linie klina z 'high' i 'low', ale nie z ' close” lub „open”. Największe nienakładające się kliny spośród znalezionych formacji, które pasują do powyższego opisu, są narysowane na wykresie.

Wejścia:

Odwróć formację - Odwróć formację, aby wyszukać klin zniżkujący.


Źródło - Źródło wyszukiwania podstawowego.


Stosunek szerokości kanału Srart/End - Minimalna dozwolona różnica wysokości kanału na początku i na końcu formacji. Wartość wyrażana w ujęciu procentowym.


Zmień sekwencję osi -Zmiana sekwencji minimów i maksimów: wzór zaczyna się od niskiej wartości, jeśli jest to „false” i od wysokiej, jeśli ustawione jest na „true”.