Formacja potrójnego szczytu

Triple Top to formacja odwrócenia utworzona przez trzy kolejne szczyty na tym samym poziomie (dozwolona jest niewielka różnica w wartościach cen) i dwa pośrednie dołki między nimi. Oczekuje się, że po tym jak cena osiągnie trzecie maksimum, a następnie spadnie poniżej poziomu pośredniego niżu, to spadek będzie kontynuowany dalej o mniej więcej różnicę między maksimami a dołkami.

Wskaźnik wyszukuje formacje na ostatnich 600 słupkach. Formacja składa się z linii wskazujących ruchy cen (Price Line) i linii szyi (Neck Line). Linia szyi jest rysowana wzdłuż najmniejszego z pośrednich minimów. Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej, z wyjątkiem ostatniej (punkt 7), znajdują się w 5/5 pinktach pibvota. Punkt 7 znajduje się na przecięciu ostatniej linii ceny z linią szyi. W trybie W toku  wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się wzorców. Trzeci szczyt takiego wzoru może nie znajdować się w osi obrotu, a tworzące go linie cenowe będą przerywane.

Formację uważa się za utworzoną, gdy po pojawieniu się trzeciego szczytu cena (zamknięcie) spada poniżej linii szyi. Kropkowana pozioma linia, która kończy się etykietą Target, wskazuje oczekiwany poziom ceny po utworzeniu formacji. W miarę pojawiania się nowych słupków linia rozciąga się w prawo do ostatniego słupka, aż status wzoru zmieni się z Oczekiwanie na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan formacji. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 3 statusy:

  • Oczekiwanie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i nie przekroczyła ostatniego szczytu.
  • Osiągnięto. Cena osiągnęła oczekiwany poziom.
  • Niepowodzenie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i przekroczyła ostatni szczyt.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwa przecinające się wzorce, pierwszeństwo ma ten, którego status to Oczekiwanie . Jeśli stan przecinających się formacji to Niepowodzenie lub Osiągnięto albo stan obu to Oczekiwanie, na wykresie zostanie wyświetlona formacja, której ceny wierzchołków wartości są najbardziej podobne, czyli dokładniejsze.

Wejścia:

  • Wysokość trendu – Ustawia wymaganą wysokość trendu poprzedzającego formację względem wysokości samej formacji. Wysokość wzoru to różnica w cenie między maksimum szczytów a minimum pośrednich minimów. Wartość procentowa.
  • W toku – Wyszukaj wzorce, które nie zostały jeszcze w pełni uformowane.
  • Topy – Maksymalna dopuszczalna różnica wysokości blatów. Wysokość szczytu jest obliczana na podstawie minimum pośrednich minimów. Wartość procentowa.
  • Minima pośrednie – Maksymalna dopuszczalna różnica głębokości minimów pośrednich. Głębokość minimum mierzona jest od najwyższego ze szczytów. Wartość procentowa.