Formacja prostokąta

Prostokąt tworzy ruch ceny między dwiema poziomymi liniami. Jest uważany za niezdefiniowaną formację. Oczekuje się, że po przecięciu jednej z linii poziomych cena będzie przesuwać w kierunku przebicia w zakresie przybliżonym do wysokości prostokąta.


Wskaźnik analizuje ostatnie 600 słupków w poszukiwaniu dopasowań z danym szablonem 4 punktów. Punkty znalezione przez wskaźnik są powiązane z najbardziej odpowiednimi punktami zwrotnymi. Po ich odnalezieniu wskaźnik sprawdza, czy punkty są zgodne z regułami wzorca i określonym maksymalnym dopuszczalnym odchyleniem: w przedziale między pierwszym a ostatnim punktem cena może przecinać poziome linie z „high” i „low” ', ale nie z 'close' lub 'open'. Na wykresie rysowane są największe nieprzecinające się prostokąty spośród znalezionych formacji, które pasują do powyższego opisu.


Wejścia:


Odwróć formację - Zmienia kolejność minimów i maksimów w prostokącie: wzór zaczyna się od punktu wysokiego, jeśli jest to „false” i od niskiego, jeśli ustawiony jest na „true”.


Źródło - Źródło wyszukiwania podstawowego.


Dopuszczalne odchylenie - Maksymalne dopuszczalne odchylenie punktów od linii poziomych. Jest obliczane jako procent wysokości prostokąta.