Formacja proporczyka

Proporczyk to figura analizy technicznej sugerująca kontynuację głównego trendu po sekcji konsolidacji. Główny nurt tworzy maszt flagowy, a obszarem konsolidacji jest trójkątny proporczyk. Oczekuje się, że po przebiciu się przez linię proporczyka w kierunku głównego trendu dalszy wzrost cen będzie w przybliżeniu równy wielkości masztu.


Obowiązuje również odwrócona wersja proporczyka w trendzie spadkowym.


Wskaźnik analizuje ostatnie 600 słupków w poszukiwaniu dopasowań z danym szablonem 5 punktów. Punkty znalezione przez wskaźnik są powiązane z najbardziej odpowiednimi punktami zwrotnymi. Po ich odnalezieniu wskaźnik sprawdza, czy punkty są zgodne z regułami formacji:


W przedziale między punktami 2 i 5 cena może przecinać linie proporczyka z 'high' i 'low', ale nie z 'close' lub 'open'. Największe nienakładające się proporczyki spośród znalezionych formacji, które pasują do powyższego opisu, są narysowane na wykresie.


Wejścia:


Odwróć formację - Odwróć formację, by znaleźć proporczyk w trendzie spadkowym.


Źródło - Źródło wyszukiwania podstawowego.