Formacja głowy i ramion

Należy pamiętać, że informacje o oczekiwanych docelowych cenach dostarczane przez Automatyczne Formacje Wykresów nie stanowią rekomendacji dotyczącej decyzji, jaką osobiście powinieneś podjąć. Nie traktuj tych danych jako porady inwestycyjnej. Powinny być one używane wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Jak w każdej transakcji, zawsze warto najpierw dokładnie przyjrzeć się sytuacji, a następnie podejmować decyzję.

Formacja Głowy z Ramionami to odwrotna formacja utworzona przez trzy kolejne szczyty i dwa pośrednie dołki. Pierwszy i trzeci szczyt nazywane są ramionami. Znajdują się mniej więcej na tym samym poziomie poniżej drugiego – głowy. Ważna jest również linia poprowadzona wzdłuż dołków pośrednich – linia szyi. Formacja uważna jest za ukończoną tylko wtedy, gdy cena po utworzeniu prawego ramienia spadnie poniżej linii szyi. Oczekuje się, że dalszy ruch cen w dół będzie w przybliżeniu równy wysokości głowy. 

Wskaźnik wyszukuje formacje na ostatnich 600 słupkach. Wzór składa się z linii wskazujących ruchy cen (Price Line) i linii szyi (Neck Line). Linia szyi przebiega przez pośrednie dołki i jest ograniczona przez przecięcia z liniami cenowymi. Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej, z wyjątkiem ostatniej (punkt 7), znajdują się w 5/5 punktach pivota. Punkt 7 znajduje się na przecięciu ostatniej linii ceny z linią szyi. W trybie In Progress wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się formacji. Prawe ramię takiej formacji może nie znajdować się w pivocie, a tworzące go linie cenowe będą przerywane.

Formację uważa się za uformowaną, gdy po uformowaniu prawego ramienia cena (zamknięcie) spada poniżej linii dekoltu. Kropkowana pozioma linia, która kończy się etykietą Target, wskazuje oczekiwany poziom ceny po utworzeniu formacji. W miarę pojawiania się nowych słupków linia rozciąga się w prawo do ostatniego słupka, aż status wzoru zmieni się z Oczekiwanie na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan wzoru. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 3 statusy:

  • Oczekiwanie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i nie przekroczyła prawego ramienia. 
  • Osiągnięto. Cena osiągnęła oczekiwany poziom. 
  • Niepowodzenie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i przekroczyła prawe ramię.
  • Nieokreślony. Wskaźnik nie może jednoznacznie określić stanu formacji.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwa przecinające się wzorce, pierwszeństwo ma ten, którego status to Oczekiwanie . Jeśli stan przecinających się wzorców to Niepowodzenie lub Osiągnięto albo stan obu to Oczekiwanie, na wykresie zostanie wyświetlony wzór, którego dekolt jest bliżej linii poziomej i których różnica w wartościach ramion jest mniejsza. Formacja o statusie Nieokreślony jest usuwana, jeśli przecina się ze wzorem o innym statusie.

Alerty:

  • Nowa formacja. Uruchamia się, gdy na wykresie pojawi się nowa formacja. Formację uważa się za nową, jeśli ma inną pozycję pierwszego szczytu lub pośredniego minimum.
  • Utworzona formacja. Uruchamia się, gdy po pojawieniu się drugiego szczytu pojawi się słupek, który zamknął się poniżej linii szyi.

Wejścia:

  • Formacje - Określa, która formacja będzie rysowana w zależności od jej statusu. Możliwe wartości: Wszystkie, Oczekujące i Osiągnięte, Tylko Oczekujące, Ostatnie Oczekujące. Jeśli wybrano opcję Ostatnie Oczekujące (Last Awaiting), zostanie tylko jedna formacja ze statusem Oczekiwanie, którego pierwszy punkt znajduje się na prawo od wszystkich pozostałych.
  • Ceny Docelowe - Określa, które cele cenowe zostaną narysowane w zależności od statusu formacji. Możliwe wartości: Wszystkie, Tylko Oczekujące, Oczekujące i Osiągnięte, Brak.
  • Wysokość Trendu – Ustawia wymaganą wysokość trendu poprzedzającego formację względem wysokości głowy. Wysokość głowy obliczana jest jako różnica między wartością ceny czopu, w którym znajduje się głowa, a liniami szyi na tym samym słupku. Wartość procentowa.
  • W trakcie – Szukaj formacji, które nie zostały jeszcze w pełni uformowane.